Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf bezit een kindvriendelijke binnenspeelplaats met diverse faciliteiten voor elke leeftijd.Kinderopvang Krommenie werkt met vaste goed onderlegde pedagogisch leidsters.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is een opvang voor uw kindje vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Het leert in een groep samen te werken en te spelen en om te gaan met zijn/haar leeftijdsgenootjes.

Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse Opvang van Kinderopvang Krommenie bestaat uit 2 stamgroepen De Orka’s en de Dolfijnen van ieder maximaal 20 kinderen. Wij halen kinderen op van alle scholen in Krommenie.

Een veilige en zorgzame omgeving

Uw kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. Kinderopvang Krommenie zorgt voor een goed evenwicht tussen de individuele belangen en die van de groep als geheel, zowel op het kinderdagverblijf als peuterspeelzaal als de buitenschoolse opvang. Kinderopvang Krommenie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt.

Wij hebben gediplomeerde pedagogisch medewerkers in dienst en al onze faciliteiten voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD en brandweer.

U kunt er zeker van zijn dat wij ons met respect en op een liefdevolle wijze over uw kind ontfermen. Wij geloven dat kinderen een geschenk zijn en wij behandelen ze zoals wij onze eigen kinderen zouden behandelen.

Happy child with painted hands

Vraag nu een rondleiding aan:

KDV ’t Bijdehandje

075-7721722

gallery21

KDV/BSO/PSZ ’t Eigenwijsje

075-6219940

Proefberekening Kinderopvangtoeslag

Kijk via de Belastingdienst hoeveel Kinderopvangtoeslag u krijgt.